Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

Tříleté střední vzdělání s výučním listem.


Opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Součástí vzdělání absolventa je získání řidičského oprávnění skupiny C .

Podmínky přijetí:

  • splněná povinná školní docházka na základní škole
  • lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti žáka

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

Stravování:

ve školní jídelně oběd, který je rozdělen na polévku s rohlíky od 8:30 a hlavní chod od 11:30 (hradí rodiče)

Studiem může žák získat:

  • Výuční list
  • Řidičské oprávnění skupiny B a C
  • Průkaz svářeče CO2 - ZK 135 1.1

 
 
UČEBNÍ PLÁN
oboru vzdělání 23 - 68 - H01 Mechanik opravář motorových vozidel(dříve Automechanik)

Denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních
vyučovacích hodin v ročníku.
  1 2 3 Celkem
A: Všeobecně vzdělávací        
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 2 2 5
Fyzika 1 1 - 2
Chemie 1 - - 1
Informatika 1 1 1 3
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
B: Odborné        
Ekonomika - - 2 2
Strojírenství 1 1 - 2
Strojírenská technologie 1 - - 1
Technická dokumentace 1,5 1,5 - 3
Automobily 1 2 2 5
Technologie oprav 1 - - 1
Opravárenství a diagnostika - 1 2 3
Elektrotechnika - 1,5 1,5 3
Řízení motorových vozidel - - 2 2
C: Odborný výcvik 15 15 15 45
         
CELKEM 31,5 32 32,5 96
         
D: Nepovinné        

 

Více informací naleznete ve školním vzdělávacím programu - Automechanik.

 

 

Aktuality

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

 

Informace k ukončení školního roku a začátku dalšího.

 

22.5. Exkurze pro 2.B, 3.B v Bečvárech: Den Kvernelandu; odjezd v 7:30; 100,-Kč

 

31.5. Exkruze pro 2.B, 2.C v obci Kámen: Case den; odjezd v 7:30; 100,-Kč

 

11.6. Exkruze pro 1.A, 1.B vodní elektrárny Nižbor, Stradonice; odjezd v 8:30; 20,-Kč

 

12.6. Exkruze pro 2.B, 2.C v Nabočanech: Naše pole; odjezd v 7:30; 100,-Kč

 

17.6. řidičské zkoušky na T; testy. Ve dnech 19.,21.,24. jízdy.

 

25.6. Slavnostní předání výučního listu

 

26.6. Poslední vyučovací den ve školním roce - předání vysvědčení.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zřizovatel: