Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

Tříleté střední vzdělání s výučním listem.


Opravování strojů a zařízení a jejich funkčních celků.Provádění demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže. Provádění základních ručních a strojních operací při rozpojování, spojování a opravách částí a provádění jednoduchých elektrotechnických prací přímo souvisejících s opravou příslušného zařízení. Zejména se jedná o energetické prostředky ( traktory, nákladní automobily, samojízdné stroje ) a pracovní stroje a zařízení používané v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.

Podmínky přijetí:

  • splněná povinná školní docházka na základní škole
  • lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti žáka

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

Stravování:

ve školní jídelně oběd, který je rozdělen na polévku s rohlíky od 8:30 a hlavní chod od 11:30 (hradí rodiče)

Studiem může žák získat:

  • Výuční list
  • Řidičské oprávnění skupiny B, C, T
  • Průkaz svářeče elektrickým obloukem - ZK 111 1.1
  • Průkaz svářeče plamenem - ZK 311 1.1
  • Průkaz svářeče CO2 - ZK 135 1.1

 
 
UČEBNÍ PLÁN
oboru vzdělání 4155H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních
vyučovacích hodin v ročníku.
  1 2 3 Celkem
A: Všeobecně vzdělávací        
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1,5 1,5 4
Fyzika 2 - - 2
Chemie 1 - - 1
Informatika 1 1 1 3
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
B: Odborné        
Ekonomika - - 2 2
Strojnictví 1 - - 1
Strojírenská technologie 1 - - 1
Technická dokumentace 1,5 - - 1,5
Základy zemědělské výroby 1 1 - 2
Zemědělské stroje a zařízení - 2,5 2,5 5
Technologie oprav 1 2,5 2 5,5
Motorová vozidla - 2 2 4
Řízení motorových vozidel - 1 1 2
C: Odborný výcvik 15 15 15 45
         
CELKEM 32,5 32,5 32 97
         
D: Nepovinné        

 

Více informací naleznete ve školním vzdělávacím programu - Opravář zemědělských strojů.

 

 

Aktuality

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

 

Informace k ukončení školního roku a začátku dalšího.

 

22.5. Exkurze pro 2.B, 3.B v Bečvárech: Den Kvernelandu; odjezd v 7:30; 100,-Kč

 

31.5. Exkruze pro 2.B, 2.C v obci Kámen: Case den; odjezd v 7:30; 100,-Kč

 

11.6. Exkruze pro 1.A, 1.B vodní elektrárny Nižbor, Stradonice; odjezd v 8:30; 20,-Kč

 

12.6. Exkruze pro 2.B, 2.C v Nabočanech: Naše pole; odjezd v 7:30; 100,-Kč

 

17.6. řidičské zkoušky na T; testy. Ve dnech 19.,21.,24. jízdy.

 

25.6. Slavnostní předání výučního listu

 

26.6. Poslední vyučovací den ve školním roce - předání vysvědčení.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zřizovatel: