Termíny

Období školního vyučování

 • I. pololetí.....................04.09.2017 ÷ 31.01.2018
 • II. pololetí....................01.02.2018 ÷ 29.06.2018

 

Termíny školních prázdnin

Podzimní
26.10.2017 a 27.10.2017

Vánoční
23.12.2017 ÷ 02.01.2018

Pololetní
02.02.2018

Jarní
05.02.2018 ÷ 11.02.2018

Velikonoční
29.03.2018 a 30.03.2018

Hlavní
02.07.2018 ÷ 31.08.2018

 

 

Doba výuky

 • Praktické vyučování:
 • 1. ročník:        8:00 ÷ 14:50
 • 2. a 3. ročník:  7:45 ÷ 14:35

 

 • Teoretické vyučování:
 • 8:00 ÷ dle rozvrhu (5. hod. = 12:45; 6. hod. = 13:55; 7. hod. = 14:45; 8. hod = 15:35)

 

Předávání vysvědčení

 • I. pololetí    31.01.2018
 • II. pololetí   29.06.2018 
 • 3. ročníky   31.05.2018 

 

 

Třídní schůzky

Pondělí 20.11.2017
     –  15:30: 1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C
     –  17:00: 1.B, 2.B, 3.B, 1.D, 3.C


Pondělí  23.4.2018
     –  15:30:  1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C
     –  17:00:  1.B, 2.B, 3.B, 1.D, 3.C

  

Termíny závěrečných zkoušek

 

Řádný termín - červen 2018

 • Písemná......01.06. a 04.06.2018
 • Praktická.....04.06. ÷ 12.06.2018
 • Ústní............18.06. ÷ 20.06.2018

Předání výučních listů: 27.06.2018

 

Opravné a náhradní termíny - září 2018

 • Písemná......14.09.2018
 • Praktická......17.09. a 18.09.2018
 • Ústní............26.09.2018

 

Opravné a náhradní termíny - prosinec 2018

 • Písemná......03.12.2018
 • Praktická.....04.12. ÷ 05.12.2018
 • Ústní...........13.12.2018